top of page

Malý Dunaj

S

Požičovňou

Lodí

A vodáckeho

Výstroja

Tomášov - Eliášovce

 

Pravdepodobne najkrajší úsek na Malom Dunaji v celkovej dĺžke 19,65 rkm.

 

V Tomášove pri cestnom moste zvyknú na vodu nasadať vodáci, ktorí sa chcú vyhnúť úvodnému úseku od Bratislavy a ktorí pokračujú až do Eliášoviec, vzhľadom na to že toto miesto je lepšie prístupné z cesty ako táborisko vo Vlkoch.

 

Najbližšie miesto na táborenie na nachádza v katastri obce Vlky vo vzdialenosti približne kilometer od obce. Je to prírodné táborisko využívané vodákmi. Do krčmy v obci Vlky je to približne kilometer. V prípade výletu do krčmy odporúčame ponechať stráž pri lodiach a veciach. 
 

Rieka pod Vlkmi vteká do lesného porastu, tok sa zužuje a zrýchľuje hlavne v miestach, kde preteká okolo menších ostrovov. Takýto charakter rieky trvá až po cestný most pri Zlatých klasoch, kde sa vynára na otvorené priestranstvo, aby sa vzápätí opäť ponorila do lesného porastu.

 

Po pravej strane sa vynorí bufet a táborisko u Matisa v Eliášovciach, kde sa nachádza aj naša vodácka základňa.

Kilometráž

Ikona
Rkm
Lokalita
125,50
Tomášov - Cestný most
122,61
Vlky - Lúka P
114,76
VN
111,38
Cestný most - Zlaté klasy
105,85
Eliášovce – Bufet a táborisko u Matisa

Celková dĺžka:

Náročnosť:

Trvanie kanoe:

Trvanie kajak:

19,65 rkm

** ZWC, začiatočníci

6 hodín

4 hodiny

Najkrajší úsek Malého Dunaja

bottom of page