top of page

Doprava Dunaj

Dopravné tarify
Destinácia
1 až 4 lode
5 až 12 lodí
Devín
30 €
48 €
Gabčíkovo prístav
35 €
56 €
Sap
40 €
64 €
Medveďov
45 €
72 €
Komárno
75 €
120 €
Čuňovo
35 €
56 €
Bratislava
30 €
48 €
Dopravné služby

 

Pre našich zákazníkov poskytujeme službu dopravy lodí a vodáckeho výstroja, ako aj dopravy osôb na miesto začiatku splavu a zmiesta ukončenia splavu. Lode a vodácku výstroj vozíme z našich základní, tak aby bola cena dopravy pre zákazníka čo najnižšia. V prípade voľných dopravných kapacít, poskytujeme službu dopravy lodí aj zákazníkom s vlastnými loďami. V spolupráci s našimi dodávateľmi sme schopní zabezpečiť pre našich zákazníkov aj autobusovú dopravu.

bottom of page