top of page

Doprava Hron

Dopravné tarify
Destinácia
1 až 4 lode
5 až 12 lodí
Vlkanová
0 €
0 €
Kozárovce
65 €
104 €
Hronská Dúbrava
20 €
32 €
Budča
15 €
24 €
Slovenská Ľupča
25 €
40 €
Šalková
20 €
32 €
Nemecká
35 €
56 €
Revište
40 €
64 €
Dopravné služby

 

Pre našich zákazníkov poskytujeme službu dopravy lodí a vodáckeho výstroja, ako aj dopravy osôb na miesto začiatku splavu a zmiesta ukončenia splavu. Lode a vodácku výstroj vozíme z našich základní, tak aby bola cena dopravy pre zákazníka čo najnižšia. V prípade voľných dopravných kapacít, poskytujeme službu dopravy lodí aj zákazníkom s vlastnými loďami. V spolupráci s našimi dodávateľmi sme schopní zabezpečiť pre našich zákazníkov aj autobusovú dopravu.

bottom of page