top of page

Malý Dunaj

S

Požičovňou

Lodí

A vodáckeho

Výstroja

Blahová - Jahodná

 

Veľmi pekný a zaujímavý úsek v celkovej dĺžke 22,04 rkm. Z Blahovej rieka tečie smerom k Potônskym Lúkam, kde míňa táborisko u pani Baanovej a most pre peších, preteká cez Orechovú Potôň Lúky až k začiatku vzdutia hate v Tomášikove.

 

Posledné 4 km pred haťou rieka tečie v umelom koryte, kde voda prakticky stojí, takže sa pripravte na to, že dostanete pri pádlovaní zabrať. Hať sa nachádza na sútoku Malého Dunaja a Čiernej Vody a prenáša sa vľavo.

 

Asi kilometer pod haťou sa nachádza Tomášikovský vodný mlyn, ktorý rozhodne stojí za návštevu. Neďaleko mlyna sa nachádza prírodné táborisko a bufet. Pod mlynom rieka pokračuje pekným úsekom okolo Tomášikovského jazera, kde sa dá okúpať a občerstviť v bufete na pláži jazera. Následne rieka tečie cez obec Jahodná, kde ju križuje cestný most. Pod mostom sa začína chatová osada Alba Régia, kde sa nachádza drevená vodná píla, reštaurácia Alba Régia, rovnomenný penzión a spoplatnené a oplotené vodácke táborisko so sprchami a sociálnymi zariadeniami.

Kilometráž

Ikona
Rkm
Lokalita
87,22
Blahová - Madarász
85,42
Blahová Madarász - Csárda
81,48
Potônske lúky - Most pre peších
77,76
Orechová potôň lúky
73,48
Tomášikovo - Hať
72,25
Tomášikovo Vodný mlyn
68,55
Tomášikovo - prechod k Jazeru
65,86
Jahodná - Cestný most
63,38
Jahodná - Alba régia

Celková dĺžka:

Náročnosť:

Trvanie kanoe:

Trvanie kajak:

22,04 rkm

* ZWB, začiatočníci

6 hodín

4 hodiny

POZOR! Nutnosť prenášať hať v Tomášikove

bottom of page