top of page

Malý Dunaj

S

Požičovňou

Lodí

A vodáckeho

Výstroja

Topoľníky - Kolárovo

 

Posledný úsek Malého Dunaja pred sútokom s Váhom vedie z Topoľníkov do Kollárova. Po ceste sa môžete občerstviť pri Jazere na 35,78 rkm, ktoré funguje ako súkromný rybársky revír a jeho správca prevádzkuje bufet.

Tesne pred Kolárovom sa Malý Dunaj vlieva do Váhu, spolu s ktorým pokračuje až k cestnému mostu, pred ktorým sa dá vylodiť v prístavisku na ľavom brehu.

 

V Kolárove je možné táboriť v areáli vodného mlyna, ku ktorému sa však nedá dostať po vode, pokiaľ sa rozhodnete táboriť, lode si musíte k mlynu preniesť.

 

Vodný mlyn v Kollárove je konštrukčne úplne iný ako ostatné vodné mlyny na Malom Dunaji. Ide o tzv. plávajúci alebo lodný mlyn, momentálne zakotvený v slepom ramene Malého Dunaja Plávajúci vodný mlyn je jediným tohto typu, ktorý možno ešte u nás vidieť

Kilometráž

Ikona
Rkm
Lokalita
44,14
Sútok s Klátovským ramenom
38,98
Chotárny kanál - ústie P
37,63
Čierna voda - ústie L
35,78
Jazero - Veľký ostrov L
28,43
Kolárovský kanál - ústie L
26,69
Cestný most Kollárovo
24,70
Sútok s Váhom
23,54
Kollárovo - prístavisko
null
Kollárovo Vodný mlyn

Celková dĺžka:

Náročnosť:

Trvanie kanoe:

Trvanie kajak:

20,60 rkm

* ZWB, začiatočníci

6 hodín

4 hodiny

Sútok Malého Dunaja s Váhom

bottom of page