top of page

Dunajské ramená

S

Požičovňou

Lodí

A vodáckeho

Výstroja

Rieka Dunaj sa pod Bratislavou rozlieva do ramenných sústav po oboch stranách toku ohraničených Malým Dunajom na severe a Mošonským Dunajom na juhu. V priestore medzi Bratislavou a Komárnom tak vytvára unikátnu vnútrozemskú deltu, ktorá je najväčšou v Európe. Staré koryto rieky Dunaj, cez ktoré vedie štátna hranica rozdeľuje ramennú sústavu na slovenskú a maďarskú časť. 

 

Nechajte sa zlákať na splav Dunajských ramien, bude nám potešením ponúknuť Vám profesionálne služby a maximálny komfort počas Vášho vodáckeho výletu.

Najlepšie obdobie na splav:

Požičanie lode:

Náročnosť:

apríl - október

od 12 €/ deň

ZWC, začiatočníci

Slovenská časť ramennej sústavy sa nachádza v priestore medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom vodného diela Gabčíkovo v katastri obcí Dobrohošť, Vojka a Bodíky a je napájaná z výpusťou z prívodného kanálu nad obcou Dobrohošť. Maďarská časť ramennej sústavy je napájaná priamo zo starého koryta Dunaja a pretkáva celú oblasť Szigetkoz nachádzajúcu sa medzi starým korytom a Mošonským Dunajom.

Obe ramenné sústavy ponúkajú unikátny vodácky zážitok v lone neporušenej prírody, v prostredí zachovaných lužných lesov. Vďaka Schengenu dnes štátna hranica nepredstavuje pre vodákov žiadny problém, takže si môžu ramenné sústavy vychutnať každú osve prípadne v kombinácii aj so starým korytom Dunaja. 

bottom of page