top of page

Doprava

Cenník dopravy
 
Malý Dunaj
Mošonský Dunaj
Morava a Dyje
Dunajské ramená
Dunaj
Hron
Dopravné služby

 

Pre našich zákazníkov poskytujeme službu dopravy lodí a vodáckeho výstroja, ako aj dopravy osôb na miesto začiatku splavu a zmiesta ukončenia splavu. Lode a vodácku výstroj vozíme z našich základní, tak aby bola cena dopravy pre zákazníka čo najnižšia. V prípade voľných dopravných kapacít, poskytujeme službu dopravy lodí aj zákazníkom s vlastnými loďami. V spolupráci s našimi dodávateľmi sme schopní zabezpečiť pre našich zákazníkov aj autobusovú dopravu.

Dopravné tarify

 

Doprava lodí

Vozidlo bez prívesného vozíka (1- 4 lode)   0,5 €/km

  

Vozidlo s prívesným vozíkom (5 -12 lodí)   0,8 €/km

 

 

Doprava osôb*

 

Spoločne s loďami do 8 osôb                       zdarma

Bez lodí do 8 osôb                                         0,5 €/km

*Osoby prepravujeme len v prípade voľných kapacít

bottom of page