top of page

Novinky

  • Writer's picturePozicovnalodi.sk

Opatrenia prijaté počas prebiehajúcej Koronakrízy


Vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu ktorá nás spoločne zastihla na začiatku novej vodáckej sezóny si Vás dovoľujeme informovať o opatreniach ktoré sme prijali pre zabezpečenie zdravia našich klientov:

  • Po každom použití dezinfikujeme lode a všetok vodácky materiál

  • Obsluhujeme Vás v rúškach a gumených rukaviciach

  • Upustili sme od vypisovania papierových zmlúv o prenájme

  • Spolu s loďami nebudeme voziť pasažierov, dopravu osôb zo splavu a na splav si musia zákazníci zabezpečiť vo vlastnej réžii

Uvedené opatrenia platia až do odvolania resp. do oficiálneho ukončenia núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti s prebiehajúcou koronakrízou.


105 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page